Binära

 Vad är binära optioner?

Kanske har du som många andra på senare tid hört talas om binära optioner och undrar vad det är. Om inte kanske du hört något om digitala optioner, allt eller inget optioner, över/under optioner eller optioner med fast avkastning. De är alla olika namn för samma slags optioner som fortsättningsvis kommer att kallas binära optioner.

Nedan följer en kort introduktion främst för dig som är novis.

Handel med binära optioner har pågått under en längre tid men det är först på senare tid som den blivit tillgänglig för privatpersoner. 2008 reglerades marknaden i USA och utvecklingen har sedan dess varit explosionsartad. Nuförtiden handlar man med binära optioner framförallt hos privata mäklare online.

I motsats till vad man kanske kan tro, är idén kring binära optioner inte särskilt komplicerad. Att handla med binära optioner handlar om att förutsäga åt vilket håll priset på en viss slags tillgång kommer att gå, upp eller ner, till en visst fastställd tidpunkt. Man kan köpa binära optioner avseende priset på aktier, aktieindex, valutor och olika råvaror. När man investerar i binära optioner köper man alltså inte tillgången i sig utan man försöker endast förutse åt vilket håll priset är på väg. Binära optioner finns tillgängliga i olika varianter men i huvudsak är det endast av betydelse om priset gått upp eller ner oavsett hur mycket. Som sagt, idén bakom denna typ av handel är väldigt enkel och som de olika namnen antyder finns det bara två olika slutresultat. Om din förutsägelse är rätt kallas det att din option går ut ”in the money” och du får då tillbaka dina pengar plus den procentuella avkastning som optionen sålts med i vinst. Om du har fel kallas det att optionen går ut ”out of the money” och du förlorar då i de allra flesta fall hela din investering.binary-code-475664_1280

Vid handel med binära optioner är det alltså tre saker som du måste bestämma dig för. En tidpunkt till vilken du vill att din option ska gå ut, vilken slags tillgång du vill handla med (t.ex. aktier, guld eller japanska yen) och slutligen om det kommer att gå upp eller ner. Sen är det bara att vänta och se hur det går. Det är själva enkelheten med detta finansiella instrument som lockar många investerare.

Säg att du gillar Ericsson och kanske t.o.m. har aktier i företaget och ändå följer det noggrant. Binära optioner ger dig möjlighet att tjäna lite extra pengar genom att handla med binära optioner i företagets aktiekurs. Exempelvis, säg att du köper en binär option för 200 kr att Ericssons kurs inom två timmar kommer att vara högre än när du köpte optionen. Hur mycket avkastning optionen kan ge fastställs redan när du köper optionen av företaget vars plattform du använder dig av. Du vet alltså redan från början vilken slags avkastning du kan få om du har rätt. Säg att du köper en option till 50 % avkastning så får du alltså 300 kr om du har rätt och ingenting om du har fel. Vissa mäklare ger dock en låg procentsats tillbaka i “tröstpris”.

Att handla med binära optioner skiljer sig alltså ganska markant från att handla med aktier. Binära optioner handlas oftast med väldigt korta utgångstider vilket innebär att du snabbt kan göra vinster (eller förluster). Binära optioner är på så sätt betydligt mångsidigare som investeringsinstrument än handel i aktier. En annan skillnad är att en binär option inte kan säljas vidare som en aktie. Det gäller alltså att man står fast vid sin förutsägelse.

Hur väljer man en tillgång att basera sin option på?

Olika mäklare erbjuder olika tillgångar så utifrån vilken mäklare du väljer har du ett visst urval. Precis som med andra investeringsformer väljer vissa att koncentrera sig på en form av tillgångar medan andra vill ha mer bredd. Vissa tillgångar kan heller inte handlas med vid vissa tidpunkter beroende på när olika börser runt om i världen är öppna. Valutor går dock att handla med dygnet runt.

I huvudsak finns fyra olika grupper av tillgångar att välja mellan.

  1. Aktier
  2. Valutor
  3. Aktieindex
  4. Råvaror som ädelmetaller, olja, kaffe m.fl.

Hur mycket man behöver investera

De flesta mäklare erbjuder låga insatser vilket gör det lätt att komma igång för dig som är oerfaren och gör din handel mer flexibel. Hur mycket du vill satsa på lång sikt är ju naturligtvis högst personligt utifrån hur du generellt sett ser på dina investeringar och den risknivå du känner dig bekväm med. Även inom handel med binära optioner rekommenderas att man har en väl uttänkt investeringsstrategi innan man sätter igång på högre nivå.

Hur man väljer en tidsperiod

Binära optioner är populära alternativ för s.k. day-trading eftersom de handlas med under korta tiderperioder, från så lite som en minut upp till månader, beroende på vad den plattform du använder dig av erbjuder. Vilka tidperioder man bör välja beror naturligtvis på många faktorer. En av dessa är hur du väljer att göra din analys om priset på en viss tillgång är på väg upp eller ner. För nybörjare rekommenderas främst att använda sig av längre tidsperioder eftersom det kan vara mycket svårt att göra förutsägelser för så korta perioder som fem eller tio minuter.

Hur man väljer sin förutsägelse

Här har vi då nått gränsen för vad en kort introduktion kan erbjuda. Även om idén bakom binära optioner är enkel är denna del av processen inte mindre komplicerad än inom andra delar av finansmarknaden. Handel med binära optioner kritiseras ibland för att inte vara något annat än vadslagning. Faktum är dock att det krävs goda kunskaper om den tillgång du väljer och olika marknaders beteende samt en genomtänkt finansiell strategi för att lyckas väl med handel inom binära optioner. På så vis är dessa optioner helt jämförbara med vilket annat finansiellt instrument som helst.

Hitta rätt mäklare

Idag finns det ett stort antal mäklare som erbjuder handel med binära optioner och det kan vara svårt att snabbt lista ut vilken som är bäst för dig. Det finns en rad olika faktorer att ta hänsyn till, vilka optioner som erbentrepreneur-696972_1280juds, vilka tillgångar man kan använda, allmänna villkor och naturligtvis nivån på den avkastning man kan få. Alla dessa faktorer påverkar i slutändan din möjlighet till god vinst.

Men först av allt måste man försäkra sig om att den mäklare man använder sig av är en seriös aktör. Handel med binära optioner är fortfarande en relativt oreglerad marknad särskilt så i vissa delar av världen. Är man osäker bör man bl.a. ta sig en noggrann titt på mäklarens kapitalisering. För den som är ny är naturligtvis det bästa rådet att vända sig till en av de större etablerade mäklarna baserade i länder där verksamheten är reglerad. I USA krävs nu ett väsentligt kapital för att en firma ska få vara verksam på marknaden och alltfler länder inom EU har eller är på väg att införa motsvarande regler.

Det finns ingen brist på seriösa mäklare och recensioner av dessa, så när man väl hittat ett antal kandidater vill man titta på vilka slags optioner de erbjuder och vilka tillgångar det går att handla med. Detta är naturligtvis ett personligt val utifrån dina intresseområden och vad du känner dig bekväm med. Är du nybörjare starta så enkelt som möjligt, välj upp eller ner (put/call) med en underliggande tillgång från en marknad som är relativt stabil. Nästa faktor man vill ta hänsyn till är avkastningsnivån. Hur mycket du kan få tillbaka på de förutsägelser som går ut “in the money” varierar från mäklare till mäklare beroende matematiken bakom just deras plattform. En allmän åsikt är att möjligheten till avkastning bör vara över 65 %. Vissa mäklare betalar också tillbaka en mindre summa även då din option går ut ”out of the money” vilket ju också kan vara något att ta hänsyn till. Denna summa ligger vanligtvis runt 15 % av din investering.dollar-544956_1280

Ytterligare en faktor för den som är ny är hur användarvänlig en webbsajt är och vilken kundservice som erbjuds. Precis som när du besöker en bank vill du att det ska se snyggt, professionellt och välorganiserat ut. Ta en rundtur på sajten, är det lätt att förstå, fungerar länkar, finns tydlig information om hur och när kundservice finns tillgänglig. Prova för all del att ta kontakt dem och se om du får ett automatiserade svar eller om det faktiskt finns någon som bryr sig i andra ändan. Kolla om det finns bra instruktioner för att komma igång t.ex. demovideos och om det erbjuds analysverktyg.

Känns allt detta bra gå vidare genom att kolla vilka typer av optioner och vilka underliggande tillgångar som finns tillgängliga. Slutligen vill du också noggrant läsa vilka villkor som gäller för handeln på sajten i stort. Det är viktigt att förstå hur det fungerar att överföra pengar, om det finns dolda avgifter och hur du ska gå till väga för att ta ut dina pengar.

Olika typer av binära optioner

Som tidigare nämnts finns det ett antal olika varianter för handel med binära optioner.

Över/under optioner är den mest populära och vanligast förekommande varianten och fungerar enligt den enklast möjliga principen som beskrivits tidigare. Upp eller ner, över eller under det pris som gällde när du köpte optionen.

En annan typ av binär option kallas ”touch type” option. Den valda upp eller nedgången måste då nå en viss förutbestämd nivå för att gå ut ”in the money”. Vissa mäklare erbjuder ytterliga variationer av denna typ.

Ytterligare en typ är ”range” optioner. Dessa köps med två fastställda gränser för prisets utveckling. Ditt val handlar då om ifall priset kommer att stanna inom eller röra sig utanför detta intervall.

Vissa mäklaren erbjuder dessutom ytterligare möjligheter att variera din handel. För ytterligare avgifter kan du t.ex. få möjlighet att förändra din valda utgångstid för din option efter att du köpt den.

För och nackdelar med handel i binära optioner

Naturligtvis finns det både för och nackdelar även med denna typ av handel. En stor fördel med binära optioner är att man redan på förhand vet vilken typ av avkastning man har möjlighet att få och vad du kan förlora. Eftersom man kan förlora hela sin insats är risken hög men på grund av att det handlar om snabb handel finns det också möjlighet att få stor avkastning på kort tid. Binära optioner är som sagt ett utmärkt alternativ för day-trading. En annan fördel med binära optioner är att det krävs så låga insatser, jämfört med aktiemarknaden, för att komma igång. Många tycker också att det är väldigt smidigt att kunna handla på en marknad som finns online d.v.s. den finns tillgänglig var helst du har internetuppkoppling och flera siter erbjuder nu också mobil handel.

Den stora nackdelen med marknaden för primära optioner är att det är hög risk. Mäklarna tar mycket bra betalt av dig om du har fel. Om din option går ut ”out of the money” får mäklaren hela eller större delar av din investering. En annan nackdel är att hela marknaden ännu inte är reglerad och det finns en del oseriösa aktörer som försöker dra nytta av detta. Det finns en enorm mängd information att ta del av och vissa mäklare lockar med höga bonusar och möjlighet att tjäna mycket pengar på kort tid. På så vis krävs en större andel förarbete för att komma igång än när det gäller andra sedan länge etablerade marknader.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>